hethonggiamsat (33)


Được hình thành trên cơ sở kết nối ý tưởng kinh doanh và thế mạnh riêng rẽ của các thành viên sáng lập là các doanh nhân trẻ. Hệ Thống Giám Sát có sức mạnh tổng hợp để trở thành một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh hàng công nghệ cao…,đặc biệt là lĩnh vực trong công nghệ giám sat và báo động.Với tiêu chí “khách hàng là thượng đế”, Hệ Thống Giám Sát đã và đang nỗ lực xây dựng một tâp thể đoàn kết , vững mạnh mà ở đó có trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết
33 sản phẩm