Blurams Official Shop (3)


Blurams là một nhà cung cấp giải pháp video thông minh hàng đầu thế giới. Chúng tôi ủng hộ đổi mới công nghệ và trải nghiệm sản phẩm, và đã tạo ra lợi thế cho các giải pháp tích hợp đầu cuối trong xử lý hình ảnh, thị giác máy tính và điện toán đám mây, v.v. Các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh của Blurams đã được cung cấp cho các doanh nghiệp là người tiêu dùng trên toàn cầu với quyết tâm cho tương lai thông minh và một cuộc sống an toàn.

http://dngroup.com.vn/blurams/
3 sản phẩm